ห้ามพลาด
28447

โปรแกรม วังเวียง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน (KJ.09)

                ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม – ชมธรรมชาติบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม –  ความงามของหินงอกหินย้อยที่ถ้ำจัง  – กิจกรรมล่องห่วงยางและพายเรือคายัค –       ช็อปสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ( นอนวังเวียง 2 คืน )

S__8708195

วันแรก  หนองคาย – วังเวียง
08.00 น. เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาวหลังจากนั้น พร้อมเดินทางเข้าสู่กำแพงนครเวียงจันทน์
09.00 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึมระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52
11.30 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้าเขื่อนน้ำงึม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ เขื่อนน้ำงึม( มื้อที่ 1 ) พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศความงามของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน

S__8708203S__8708108

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง
15.30น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง( พร้อมแจกอาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
16.30น. คณะสามารถล่องเรือหางยาวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง (เรือหางยาว 1 ลำ นั่งได้ลำละ 2 ท่าน *ค่าเรือไม่รวมในทริปทัวร์ลำละ 400 บาท ท่านไหนมีความประสงค์กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เลยค่ะ)
17.30น. เข้าเช็คอินน์ที่ โรงแรมวิไลวงค์ ระดับ 3ดาว
18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ( มื้อที่ 2 )
หลังจากนั้นคณะสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค่าเช่ารถจักรยาน คันละ50-60 บาท  ไม่รวมในทริปทัวร์)
 
วันที่สอง บลูลากูน – กิจจกรมทางน้ำชมความงามของแม่น้ำซอง[/highlight]
 07.00น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 )
 08.30น.                    จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง ถ้ำปูคำ  และบลูลากูน  ถ้ำปูคำ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ( คณะต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวในการเดินทาง)ด้านหน้าถ้ำเป็นบริเวณลำน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจมีร่มสำหรับนั่งพักผ่อน รวมถึงมีพื้นที่ลานกว้างสำหรับชาวต่างชาติมานอนอาบแดด คณะต้องเตรียมไฟฉายสำหรับเข้าไปชมหินงอกหินย้อย (ไฟฉายคณะต้องเตรียมมาเอง ท่านไหนที่ไม่ได้เตรียมมา จะมีให้เช่าที่บริเวณทางขึ้นถ้ำ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเช่าไฟฉายจะไม่รวมในทริปทัวร์ค่ะ) มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้ารวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำ  ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ พร้อมชมความงามทางธรรมชาติของบลูลากูนที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวฝรั่งชอบมากกิจกรรมที่นิยมมากมีกิจกรรมกระโดดน้ำให้บริการ เสร็จแล้วสาวๆก็จะนอนอาบแดดกัน ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)

S__8708236S__8708235

 12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไผ่คำ ( มื้อที่ 4 )
 13.00น. ****จากนั้นปล่อยอิสระกับกิจกรรมต่างๆ ริมแม่น้ำซอง ( กิจกรรมล่องห่วงยาง, กิจกรรมล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง,พายเรือคยัค,เช่ารถ BUGGY, นั่งบอลลูน กิจกรรมต่างๆยังไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

S__8708212

 16.00น.  เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารวิไลวง( มื้อที่ 5 )  พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
[highlight]วันที่สาม  วังเวียง – ตลาดปลา – เวียงจันทน์ – หนองคาย
07.00น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
08.00น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์

*ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและหมู่บ้านตลาดปลา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

10.30น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม  ( พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมภัตตาคารเฟื่องฟ้า (มื้อที่ 7 )
13.00น. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนี้

** เข้าเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาว กับศิลปะ  ฝรั่งเศส ประตูชัย  ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์

** เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วน หัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง  เดิมคือเมืองหลวงพระบาง

** แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง เช่นประเภทผ้าไหม  เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาวที่ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองลาว

15.00น. เดินทางกลับด่านมิตรภาพชายแดนลาว และเลือกซื้อสินค้าของฝากปลอดภาษีประเภทเหล้า ไวน์ บุหรี่ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เคลียร์เอกสาร
 17.00น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 ข้ามส่งคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณในตัวเมืองหนองคาย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

.highlight]อัตราค่าบริการทัวร์[/highlight]

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  063-6396229 
** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****[highlight]

* ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัน เวลา และโปรแกรมที่เพิ่มเติมของทางคณะ ในการเดินทาง ****

** ราคาที่แสดงในโปรแกรม การเดินทางจะต้องไม่ตรงกับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ หรือสอบถามราคาได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง **

[/highlight]

[highlight]เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน [highlight]

 [highlight] กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  [highlight]

S__3072027

ราคานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าเที่ยวชม ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร 7 มื้อในโปรแกรม
 • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ( ตามที่กฎหมายท่องเที่ยวลาวได้บัญญัติไว้ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว
 • น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่า รถ (รถลาวปรับอากาศ ของบริษัทขวัญใจทราเวลข้ามรับ– ข้ามส่ง)บริเวณจุดนัดหมายเนื่องจากสะดวก สบายในการขนย้ายสัมภาระและไม่เป็นการเสียเวลาในการเปลี่ยนรถและขนย้าย สัมภาระที่ด่านตม.
 • งานเลี้ยงตอนเย็นที่โรงแรม มีบริการ Solf Drink ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และโซดา ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
 • อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าเช่าจักรยาน คันละ50 – 60 บาท
 • ค่าเรือหางยาง ชมแม่น้ำซองไม่รวมในทริปทัวร์ ลำละ 400 บาท นั่งได้ลำละ 2 ท่าน
 • กิจกรรมล่องห่วงยาง, กิจกรรมล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง,พายเรือคายัค,เช่ารถ BUGGY, นั่งบอลลูน กิจกรรมต่างๆยังไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เงื่อนไขการส่งอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางPASSPORT  ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรุณาส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • รายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจำนวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด7วัน เนื่องจากทางบริษัทมีการเตรียมการ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง

 

เงื่อนไขการชำระ

 • มัดจำก่อนการเดินทาง 30 % ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 – 30 วัน เมื่อท่านได้ระบุวันในการเดินทางกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยการโอนเข้า บัญชีธนาคาร  กสิกรไทย   เลขบัญชี   6802030140   ชื่อบช. นายขจรศักดิ์  อ่ำทิม  
 • ที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ไปรับคณะก่อนเดินทางเข้าลาว

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ในกรณียกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ
 • กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 5-7 วันหรือในวันเดินทาง หรือหลังจากที่การันตีกันไว้หลังจากส่งเอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจำนวนที่ได้การันตีและตามที่ตกลงกันไว้
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 เงื่อนไขการเดินทาง
 • ทัวร์นี้เป็นแบบทัวร์เหมา กรุ๊ปส่วนตัว
 • ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศลาวมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
[/box [/box] [/box]  
ติดต่อ – สอบถาม