ห้ามพลาด

กิจกรรมวันเด็ก 2562

กิจกรรมวันเด็ก  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หนองคาย

……………วันที่  9  มกราคม 2562 …………

ทำอาหารกลางวันเลี้ยงเนื่องในงานวันเด็ก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองคาย ร่วมกันทำความดีสวนกระแสเศรษฐกิจ เพื่อเป็นบุญกุศลเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคกันต่อไปครับ #สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว

5789 5790 5788
5812 5802 5796
5810 5808 5804
5800 5798 5807
5791 5793

5794