ห้ามพลาด

เวียดนาม

โปรแกรม เวียดนามเหนือ นครพนม วินห์ ฮานอย 4วัน 3 คืน (KJV.05)

336-2-HOI AN

กำหนดการ วันแรก    จังหวัดนคร พนม – ท่าแขก – เมืองวินท์     : อาหาร –/ เที่ยง/ เย็น 07.00 น. รับ คณะสมาชิกผู้เดินทางพร้อมกันที่บริเวณจุดนัดพบ ภายในตัวเมืองจังหวัดนครพนม 08.30 น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจค ...

Read More »

โปรแกรม เวียดนามเหนือ นครพนม วินห์ ฮานอย ฮาลองห์ 5 วัน 4 คืน (KJV.04)

113

  วันแรก นครพนม – วินห์ 07.00 น. รับ คณะสมาชิกผู้เดินทางพร้อมกันที่บริเวณจุดนัดพบ ภายในตัวเมืองจังหวัดนครพนม 08.30 น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเปลี่ยนรถปรับอ ...

Read More »

(KJV.03)โปรแกรม เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ราชวังเว้

  กำหนดการการเดินทาง วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เมืองเว้ 08.00น. รถบัสปรับอากาศลาว     รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมือง จ.มุกดาหาร พร้อมข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป. ลาว ผ่านพิธี ตรว ...

Read More »

(KJV.02)เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต Banahills เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

S__8708129

เส้นขนานที่1 7  อุดมงวินม็อกซ์  พระราชวังเว้  ลอยกระเช้าไฟฟ้าบ่าน่าฮิลล์ ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกร  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เมืองเว้ 08.00น. รถบัสปรับอากาศลาว   รับคณะที่บริเวณจุ ...

Read More »

(KJV.01)โปรแกรม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

19355

อุโมงวินห์ม็อก -เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้ –ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วันแรก ด่านสะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เมืองเว้ 08.00 น. รถ บัสปรับอากา ...

Read More »