ห้ามพลาด

หลวงพระบาง

ท่าลี่ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

1491727336742

  วันแรก ท่าลี่  เลย – หลวงพระบาง 07.00 เจ้าหน้าที่และรถบัสลาวปรับอากาศ รับคณะที่จุดนัดหมายบริเวณหน้าด่านนากระเซ็งอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 08.00 นำคณะผ่านพิธีตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่  บ้านนากระ เซ็ ...

Read More »

หลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง 4 วัน 3 คืน

1491727315282

ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง – ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – กุ้ยหลินเมืองลาวเมืองวังเวียง – ถ้ำจัง – ล่องเรือชมความงามเมืองวังเวียง วันแรก  หนองคาย – หลวงพระบาง 08.00 น. รถลาวของบริษัทข ...

Read More »

โปรแกรม วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน (KJ.014)

1491727273043

ล่องเรือชมบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม  – ถ้ำจัง –ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี- สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี ̵ ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (KJ.13)

S__2318471_0

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี –สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง –ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (รับเครื่องกลับเครื่องสนามบินหลวงพระบาง) (KJ.12)

tourtuktee_hungpabang4_001_11

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความงดงามและเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี –สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี –      –ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดม ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (KJ.11)

1491727276311

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี- สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี ช๊อปปิ้งตลาดมืด-สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี (3 วัน 2 คืน) (**นอ ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน (KJ.10)

1463642284665

   ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช -พระราชวังเก่า- พระธาตุภูสี – ล่องเรือชมความงามของเขื่อนน้ำงึม-สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี(3 วัน 2 คืน)ิ (**นอนหลวงพระบาง 2 คืน) วันแรก  ( – / ก ...

Read More »