ห้ามพลาด

เชียงขวาง

โปรแกรม หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง 5 วัน 4 คืน (KJ.16)

248772-527493ef611ca

ล่องเรือชมทัศนียภาพและเดินทางเข้าชมถ้ำติ่ง – ประเพณีตักบาตรตอนเช้า – ชมความเก่าแก่ของวัดวิชุนราช –  วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี -ธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตกตาดกวางสีและสวนสัตว์อนุรักษ์พันธ์ุหมี &# ...

Read More »

โปรแกรม วังเวียง เชียงขวาง วัน 3 คืน (KJ.15)

248772-527493efa53a0

ล่องเรือชมทัศนียภาพทางธรรมชาติของเขื่อนน้ำงึม- กุ้ยหลินเมืองลาว  เมืองวังเวียง  ชมหินงอกหินย้อยและบ่อน้ำแร่ที่ถ้ำจัง- ชมความงามและธรรมชาติของทุ่งไหหิน และช็อปสินค้าปลลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี  ( นอน เชียงขวาง 1 คืนและวังเวียง ...

Read More »