ห้ามพลาด

พม่า

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 2 คืน 3 วัน

mobile_slide_golden_Shwedagon_Pagoda__YANGON__MYANMAR

โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน  2 คืน 3 วัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า             อิ่มบุญ. นมัสการมหาบูชาสถาน.มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์       ...

Read More »