ห้ามพลาด

บุคลากร

Kwanjai Team

S__3268625

  นายขจรศักดิ์      อ่ำทิม MANAGING DIRECTOR  ( M.D.) กรรมการผู้จัดการ ปริญญาโทM.B.A( การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิตประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา   ...

Read More »