ห้ามพลาด

น่าน – หลวงพระบาง กับมิติใหม่แห่งการเดินทาง

KJ.N.02น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

S__6

โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน  2 คืน ( เข้า – ออกด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน) วันแรก   น่าน – หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก ( -/-/ เย็น ) 06.00 เจ้าหน้าที่และรถตู้ของบริษัทขวัญใจ ทราเวล รอรับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณจ ...

Read More »

KJ.N.01 น่านหลวงพระบาง 2 วัน 1 คืน

23589

โปรแกรมทัวร์ หลวงพระบาง 2 วัน  1 คืน ( เข้า – ออกด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน) วันแรก    น่าน – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี –ตลาดมืด ( – / กลางวัน / เย็น ) 06.00 เจ้าหน้าที่และรถตู้ของบริษัทขวัญใจ ทราเวล รอรับคณะ ...

Read More »