ห้ามพลาด

ทำบุญ 9 วัด

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

IMG_5217

 อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ วัน แรก 07.30 เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัท ขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณที่จุดนัดหมายในตัวเมืองหนองคาย 08.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตม.ไทย ...

Read More »