ห้ามพลาด

ทำบุญ 9 วัด

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

S__8708248

 อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ วัน แรกหนองคาย – เวียงจันทน์ – วัดอินแปง – วัดองค์ตื้อ -วัดสีสะเกด-สัดสีเมือง 07.30 เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัท ขวัญใจ ทราเวล200 ...

Read More »