ห้ามพลาด

Author Archives: Beau Kwanjaitravel

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมและราคาทัวร์ ลาวใต้  3 วัน 2  คืน วันแรก 08.00 น.  เจ้าหน้าที่ของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะทัวร์ทุกท่านที่บริเวณด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี พร้อมออกเดินทาง เคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และ ด่านตร ...

Read More »

โปรแกรม เวียดนามเหนือ นครพนม วินห์ ฮานอย 4วัน 3 คืน (KJV.05)

13

กำหนดการ วันแรก    จังหวัดนคร พนม – ท่าแขก – เมืองวินท์     : อาหาร –/ เที่ยง/ เย็น 07.00 น. รับ คณะสมาชิกผู้เดินทางพร้อมกันที่บริเวณจุดนัดพบ ภายในตัวเมืองจังหวัดนครพนม 08.30 น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจค ...

Read More »

โปรแกรมหลวงพระบาง 3วัน 2คืน

1491727277967

สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คน ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีมนต์เสน่ห์แห่งอารยะธรรมล้านช้าง เมืองหลวงเก่าในสมัยก่อน ผู้คน สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีสายน้ำล้อมรอ ...

Read More »

โปรแกรมทำบุญ 9 วัด หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

11880584_701237126686674_8287447077948852112_n

อิ่มบุญ..ทำบุญ 9 วัด ..สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม เมืองมรดกโลก..หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่  17 – 20 กรกฏาคม 2558 วันแรก หนองคาย -วังเวียง -หลวงพระบาง 08.00น. รถลาวของบริษัทขวัญใจ ทราเวล 2004 รับคณะท ...

Read More »

** ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คือน ล่องเรือ น้ำซอง**

ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง – ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – กุ้ยหลินเมืองลาวเมืองวังเวียง – ถ้ำจัง – ล่องเรือชมความงามเมืองวังเวียง วันแรก  หนองคาย – หลวงพระบาง 08.00 น. รถลาวของบริษัทข ...

Read More »

ท่าลี่ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

1491727336742

  วันแรก ท่าลี่  เลย – หลวงพระบาง 07.00 เจ้าหน้าที่และรถบัสลาวปรับอากาศ รับคณะที่จุดนัดหมายบริเวณหน้าด่านนากระเซ็งอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 08.00 นำคณะผ่านพิธีตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่  บ้านนากระ เซ็ ...

Read More »

หลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง 4 วัน 3 คืน

1491727315282

ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง – ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – กุ้ยหลินเมืองลาวเมืองวังเวียง – ถ้ำจัง – ล่องเรือชมความงามเมืองวังเวียง วันแรก  หนองคาย – หลวงพระบาง 08.00 น. รถลาวของบริษัทข ...

Read More »

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

IMG_5217

 อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ วัน แรก 07.30 เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัท ขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณที่จุดนัดหมายในตัวเมืองหนองคาย 08.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตม.ไทย ...

Read More »