ห้ามพลาด

Author Archives: admin

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง -บลูลากูน 4 วัน 3 คืน (KJ.13)

23590

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี –สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง –ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (รับเครื่องกลับเครื่องสนามบินหลวงพระบาง) (KJ.12)

9gx0orjtzg6tohlco8tf497ipg9ambl9pf9ijli4lbrv7tgbwb6xyjyul9s7

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความงดงามและเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี –สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี –      –ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดม ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (KJ.11)

S__8708232

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราชพระธาตุภูสี- สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติที่น้ำตกตาดกวางซี – สวนสัตว์อนุรักษ์พันธุ์หมี ช๊อปปิ้งตลาดมืด-สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี (3 วัน 2 คืน) (**นอ ...

Read More »

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน (KJ.10)

23593

   ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-ชมความเก่าแก่ของวัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช -พระราชวังเก่า- พระธาตุภูสี– ล่องเรือชมความงามของเขื่อนน้ำงึม-สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี(3 วัน 2 คืน) (**นอนหลวงพระบาง 2 คืน) วันแรกหนองคาย – ห ...

Read More »

โปรแกรม เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (KJ.06)

4037

กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร – พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน  พรหมวิหาร ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม– ชมความอลังการประตูชัย  ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี   (3วัน 2 คืน) **นอนเวียงจ ...

Read More »

โปรแกรม เขื่อนน้ำงึม แดนสวรรค์ 2 วัน 1 คืน (KJ.05)

S__8708111

กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม–เพลิดเพลินกับคาสิโนที่แดนสวรรค์ – ชมความอลังการประตูชัย – ช็อปปิ้งและสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี             ...

Read More »

โปรแกรม เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน (KJ.04)

IMG_2044

 กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร – ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศเขื่อนน้ำงึม   – ชมความอลังการประตูชัย  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี   (2 วัน 1 คืน)                     ...

Read More »

โปรแกรม เวียงจันทน์ แพท่าง่อน 2 วัน 1 คืน (KJ.03)

1488795928870

กราบสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง – พระธาตุหลวง – วัดองค์ตื้อวรวิหาร ล่องแพท่าง่อนสัมผัสบรรยากาศแม่น้ำงึม– ชมความอลังการประตูชัย ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (2 วัน 1 คืน) **นอนเวียงจันทน์ 1 คืน วันที่ แรก ...

Read More »

(KJ.02)โปรแกรม เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

20687178_717795428407663_2604236398974205952_n

กราบสักการะเจ้าแม่สีเมือง-วัดองค์ตื้อวรวิหาร–พระธาตุหลวง – ชมความอลังการประตูชัย-ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และ สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี                                                                             ...

Read More »

โปรแกรม เวียงจันทน์ไป–กลับ (KJ.01)

4029

กราบสักการะเจ้าแม่สีเมือง  – ชมความอลังการของอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส – พระธาตุหลวง – เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษที่ดิวตี้ฟรี 07.30น. เจ้าหน้าที่รับคณะที่บริเวณจุดนัดหมายภายในจังหวัดหนองคาย ...

Read More »