ห้ามพลาด

เกี่ยวกับขวัญใจทราเวล

     ดัง สโลแกนของบริษัทฯ ว่า “แตกต่างอย่างมีระดับ” ย่อมเป็นความหมายที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก เรารับจัดแพ็คเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจนถึงหลักพัน ทั้งแบบบุคคลและเป็นหมู่คณะ แบบครอบครัว ส่วนตัว หรือแบบบริษัท แบบประชุมเคร่งเครียด หรือสนุกโลดโผน

     ด้วยการยึดมั่นปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเป็นบริษัททัวร์ของคนไทย ที่มีลูกค้าใช้บริการสูงสุดอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี บริษัทของเราได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2546 ต่อมาในวันที่28 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้ บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นผู้นำเจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ในการนำเสนอบริการท่องเที่ยวดีดีในปัจจุบัน

Kwanjai’s Award

         ใน ปี 2555 บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 ได้รับเกียรติจากกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ไทย สาขาธุรกิจนำเที่ยว ระดับ 4 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2555  – 2557 และเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

S__3268627

S__3268628

         ต่อมาในปี 2558   และ2559 ที่ผ่านมา บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 อีกครั้งหนึ่งได้เป็นตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับเกียรติในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สาขาธุรกิจ นำเที่ยว ระดับ 5 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2558 ( 2558 – 2559) และ2559 ( 2559 – 2561) และยังคงเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

5-ดาว

รางวัลทั้งสามชิ้นที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน

Kwanjai’s Team

S__3268626

S__3268625

นางสาวธัญญารัตน์     อ่ำทิม

PRESIDENT

ประธานบริษัท

ปริญญาโทM.B.A  ( การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว           (ไกด์บัตรบรอนซ์ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

นายขจรศักดิ์      อ่ำทิม

MANAGING DIRECTOR  ( M.D.)

กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาโทM.B.A( การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาสถิตประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โบว์OPERATOR
นางสาววิภาวดี อุยะพิตัง
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พี่มิ้นต์GUIDE
นางสาวมินตรา   วงค์แก้ว
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พี่กวางGUIDE
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวาท
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 GUIนิวDE
นางสาวสุพัตรา กองทอง
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 186

นักศึกษาฝึกงาน MOU
นายปริญญา พันพิมพ์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 

 พี่กิฟ OPERATOR
นางสาวลัดดาวัลย์  โสตบุรุษ
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย*** พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561**

Kwanjai’s Vehicle