ห้ามพลาด

เกี่ยวกับขวัญใจทราเวล

     ดัง สโลแกนของบริษัทฯ ว่า “แตกต่างอย่างมีระดับ” ย่อมเป็นความหมายที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก เรารับจัดแพ็คเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจนถึงหลักพัน ทั้งแบบบุคคลและเป็นหมู่คณะ แบบครอบครัว ส่วนตัว หรือแบบบริษัท แบบประชุมเคร่งเครียด หรือสนุกโลดโผน

     ด้วยการยึดมั่นปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงเป็นบริษัททัวร์ของคนไทย ที่มีลูกค้าใช้บริการสูงสุดอย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปี บริษัทของเราได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้ บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นผู้นำเจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ในการนำเสนอบริการท่องเที่ยวดีดีในปัจจุบัน

Kwanjai’s Award

         ใน ปี 2555 บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 ได้รับเกียรติจากกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ไทย สาขาธุรกิจนำเที่ยว ระดับ 4 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2555 และเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

รางวัล-4-ดาว

         ต่อมาในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 อีกครั้งหนึ่งได้เป็นตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ รับเกียรติในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สาขาธุรกิจ นำเที่ยว ระดับ 5 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2557 และยังคงเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

5-ดาว

รางวัลทั้งสองชิ้นที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน

Kwanjai’s Team

 เจ้เฮีย

ผู้บริหาร

นายขจรศักดิ์      อ่ำทิม
ปริญญาโท M.B.A
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

…………………………………………

นางสาวธัญญารัตน์     อ่ำทิม
ปริญญาโท M.B.A
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว           (ไกด์บัตรบรอนซ์ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

โบว์OPERATOR
นางสาววิภาวดี อุยะพิตัง
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พี่กิฟOPERATOR
นางสาวลัดดาวัลย์ โสตบุรุษ
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พี่มิ้นต์GUIDE
นางสาวมินตรา   วงค์แก้ว
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พี่กวางGUIDE
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวาท
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 GUIนิวDE
นางสาวสุพัตรา กองทอง
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ไกด์บัตรบรอนซ์)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 

Kwanjai’s Vehicle