ห้ามพลาด

รางวัลอันทรงเกียรติ

                            ใน ปี 2555 บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 ได้รับเกียรติจากกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ไทย สาขาธุรกิจนำเที่ยว ระดับ 4 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2555  – 2557 และเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

S__3268627S__3268628

           ต่อมาในปี 2558   และ2559 ที่ผ่านมา บริษัท ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 อีกครั้งหนึ่งได้เป็นตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับเกียรติในการรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สาขาธุรกิจ นำเที่ยว ระดับ 5 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2558 ( 2558 – 2559) และ2559 ( 2559 – 2561) และยังคงเป็นตัวแทนเดียวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

5-ดาว

รางวัลทั้งสามชิ้นที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐาน