ห้ามพลาด

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

 อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ 9 วัด พร้อมกับมนต์เสน่ห์อารยะธรรมนครหลวงเวียงจันทน์

วัน แรก
07.30 เจ้าหน้าที่และรถลาวของบริษัท ขวัญใจ ทราเวล2004 ข้ามรับคณะทัวร์บริเวณที่จุดนัดหมายในตัวเมืองหนองคาย
08.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตม.ไทย พร้อมเคลียร์เอกสารทั้งฝั่ง ต.ม.  ไทย และ ต.ม. ลาว
08.30 เดินทางเข้าสักการะบูชาและทำบุญที่ วัดอินแปง   วัดที่ 1 เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีปูชนียสถานหลายอย่างในบริเวณวัดได้แก่ พระพุทธรูปอินแปง, ใบเสมาหินรูปสิงห์, เสาหิน เป็นต้น
09.30 นำคณะเดินทางเข้าทำบุญ ที่วัดองค์ตื้อมหาวิหาร วัดที่ 2 เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์และมีความหมายความสำคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์  (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น
10.30 นำคณะเดินทางเข้าทำบุญที่วัดหายโศก วัดที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งอยู่ในนครเวียงจันทน์ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลายอันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น พุทธสีมา, หอไหว้, หอไตร, พระธาตุเจดีย์, พระพุทธรูป, เสาหิน,ใบเสมาหินรูปสิงห์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยมอญและขอม
11.00 ร่วมทำบุญที่วัดมีไช วัดที่ 4  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเมื่อปี 2112 ภายหลังมีชัยชนะเหนือทัพพม่า ที่มารุกรานล้านช้าง ปัจจุบันบูรณะใหม่กลางสมัยปีพศ 2400 สิมมีระเบียงรอบ กุฏิปรากฏอิทธิพลสมัยอาณานิคม หอไตรแบบเวียงจันทร์ที่ปรับเปลี่ยนขึ้น และเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาด้วย
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเฟื่องฟ้า ( มื้อที่ 2)
13.00 นำคณะร่วมทำบุญที่วัดสีสะเกด วัดที่ 5  วัดเก่าแก่ของประเทศและไม่เคยถูกทำลายในสมัยสงคราม
14.00 เดินทางเข้าสักการะบูชาและทำบุญที่ วัดเจ้าแม่สีเมือง วัดที่ 6   เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชา  และมีตำนานเล่าขานมานาน100 ปี   ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศลาว
15.00 แวะเข้าชมสินค้าพื้นบ้านของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเอง  เช่น ประเภทผ้าไหม   เครื่องเงินต่างๆ  ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว   ที่ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
16.00 แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย   สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมาประตูชัย  ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
16.30 เข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมละอองดาว
18.00 รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมละอองดาว ( มื้อที่ 3 ) พร้อมพิธีบายสีสู่ขวัญและร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรีคาราโอเกะ  พิธีบายสีสู่ขวัญจัดขึ้นสำหรับคณะทัวร์       ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป  มีบริการ Solf  Drink ได้แก่ น้ำอัดลม โซดา น้ำแข็ง น้ำเปล่า  ยกเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 4 )พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00 นำคณะร่วมทำบุญ ณ วัดต่างๆ ในลาว ดังนี้

–             พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศลาว  เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า  พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109  พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำเปล่า ( ขวด) +ผ้าเย็น)  

–                   วัดพระธาตุหลวงเหนือ วัดที่ 7

–                   วัดพระธาตุหลวงใต้   วัดที่ 8

09.30 เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่  ตลาดเช้า ห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวของประเทศลาว
11.00 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 5 )
13.00 นำคณะร่วมทำบุญที่   วัดบ้านหนองแวง วัดที่ 9  ตำบลศาลาคำ
14.00
14.30 เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร (พร้อมบริการแจกเบรก ได้แก่ น้ำผลไม้ +ผ้าเย็น)
17.00 รถลาวปรับอากาศและเจ้าหน้าที่ส่งคณะทัวร์ที่บริเวณจุดนัดหมายภายในตัวเมืองจ .หนองคาย เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ